REVO2 Header
scroll down scroll down

Vi omprö­var vär­men

RIKA pelletskaminen som ändrar din uppfatning - uppvärmningen kan vara så modern och bekväm.

Upptäck pelletskaminer nu

Den nya pel­let­skami­nen: smart och miljövän­lig.

Tecknen idag pekar på förändring, även när det gäller uppvärmning med trä: RIKA pelletskaminer omtolkar värmetraditionen samtidigt som kaminens ursprungliga karaktär bevaras som en mysig värmekälla.

Uppvärmning med trä i form av pellets motsvarar dagens krav genom att ta hänsyn till alla aspekter av en modern livsstil. Eftersom RIKA pelletskaminer är:

Efter­som RIKA pel­let­skamin­er är:

+

Effek­tiv

RIKA pelletskaminer värmer upp effektivt och ekonomiskt samtidigt.

+

Bekvämt

Pelletkaminen kan användas intuitivt via pekskärm, online eller röststyrning. Pelletstillförseln är helautomatisk.

+

Bekväm

Den permanent klara synen av de lugnande lågorna skapar en må bra-atmosfär.

+

Tyst

Pelletskaminer hörs knappt. De säkerställer ostörd vila och avkoppling.

+

Miljövän­lig

De låga utsläppsvärdena överträffar lätt de internationella kraven.

+

Håll­bar

RIKA garanterar material och utförande av högsta kvalitet.

+

Utrymmes­be­sparande

Utrymmesbesparande dimensioner underlättar installation även i mindre bostadsutrymmen.

Eftersom RIKA pelletskaminer är:

+

Effek­tiv

RIKA pelletskaminer värmer upp effektivt och ekonomiskt samtidigt.

+

Bekvämt

Pelletkaminen kan användas intuitivt via pekskärm, online eller röststyrning. Pelletstillförseln är helautomatisk.

+

Bekväm

Den permanent klara synen av de lugnande lågorna skapar en må bra-atmosfär.

+

Tyst

Pelletskaminer hörs knappt. De säkerställer ostörd vila och avkoppling.

+

Miljövän­lig

De låga utsläppsvärdena överträffar lätt de internationella kraven.

+

Håll­bar

RIKA garanterar material och utförande av högsta kvalitet.

+

Utrymmes­be­sparande

Utrymmesbesparande dimensioner underlättar installation även i mindre bostadsutrymmen.

Förde­lar­na med träpel­lets

+

Håll­bar

Pellets består av trärester och biprodukter från virkestillverkning.

+

kli­mat­neu­tralt

Trä återväxter och släpper endast ut lika mycket koldioxid vid förbränning som det absorberade under uppväxten.

+

Utsläppss­nål

modern pelletsteknik säkerställer optimal, ren förbränning.

+

region­alt

träpellets produceras i Sverige - produktionen och konsumtionen ökar kraftigt varje år.

+

bevisat

Under lång tid har träpellets använts industriellt och har nu blivit populärare även i den privata sektorn.

Fördelarna med träpellets

+

Håll­bar

Pellets består av trärester och biprodukter från virkestillverkning.

+

kli­mat­neu­tralt

Trä återväxter och släpper endast ut lika mycket koldioxid vid förbränning som det absorberade under uppväxten.

+

Utsläppss­nål

modern pelletsteknik säkerställer optimal, ren förbränning.

+

region­alt

träpellets produceras i Sverige - produktionen och konsumtionen ökar kraftigt varje år.

+

bevisat

Under lång tid har träpellets använts industriellt och har nu blivit populärare även i den privata sektorn.

Om RIKA

RIKA är europeisk pionjär, marknads- och innovationsledare inom pelletskamin industrin. Det österrikiska företaget har drivits som ett familjeföretag i 70 år och har fokuserat på högsta kvalitet redan från början. RIKA tänker ytterligare – på ett känslomässigt och funktionellt, hållbart och miljömedvetet sätt.

Vår filosofi

Ett företag med visioner

Inno­va­tion och pro­duk­tion

På högsta nivå

Håll­barhet

Naturen ligger oss varmt om hjärtat

Alla RIKA kaminer och mycket mer i korthet

I vår katalog hittar du alla RIKA kaminer samt intressanta fakta om våra produkter och innovationer.

Beställ vår katalog direkt till ditt hem och låt dig inspireras.

Beställ nu

Hit­ta din RIKA-åter­försäl­jare

RIKA pel­let­skamin­er. Bli inspir­erad: